Aizsaulē

Aizsaulē aizgājuši (līdz 13. decembrim)

Ella Katajeva (1943. g.) – izvadīšana 14. decembrī plkst.13 Baložu kapsētā

Dzidra Budnovica (1941. g.) – izvadīšana 14. decembrī plkst.15 Meža kapsētā

Aina Kalniņa (1942. g.) – izvadīšana 15. decembrī plkst.11 Zanderu kapsētā

Anna Grīnvalde (1932. g.) – izvadīšana 15. decembrī plkst.12 Meža kapsētā

Monvida Graudiņa (1933. g.) – 15. decembrī plkst.13 no Zanderu kapsētas sēru nama uz Bērzu kapsētu

Antoņina Blusa (1919. g.) – izvadīta 12. decembrī Baložu kapsētā


Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mirušie

Vladimirs Skrunds (1940. g.), Zaļenieku pag.

Stasja Rudzīte (1927.g.), Sesavas pag.

Jurijs Tkačenko (1963. g.), Līvbērzes pag.

Imants Peikmans (1934. g.), Kalnciema pag.