Jaunākās ziņas

Talkos arī mūspusē

Talkos arī mūspusē

Sakopt takas Viskaļu ielas apkaimē, Lielupes krastu Valgundē, vēsturiskos baronu laiku kapus Vilcē, dzīvnieku aizsardzības biedrības «Ķepu ķepā»...